Kod träningsplaner

Tillgång till träningsplanerna!

Klubben kommer nu ta ut en avgift på 100 kr för koden till grindarna. Alla medlemmar som har tillgång till träningsplanerna ska hjälpa till minst 2 ggr/kodperiod. Det kommer finnas 2 kodperioder, november-november samt maj-maj. Vilken period du hamnar i beror på vilken period som ligger närmst då du betalar in. När koden byts får du ett mejl om detta.


Om man inte följer detta och inte hjälper till under året kan styrelsen ta ett beslut om att man inte får tillgång till koden nästkommande period.


Är du under 15 år är det inte ett krav att hjälpa till men vi uppskattar all hjälp vi kan få!


För att få tillgång till koden och betalningsinformation:

Mejla Josefin på jc72@live.se och bifoga ert medlemskort/stödmedlemskort.