Statuter för klubbens Vandringspriser och utmärkelser

För alla priser utom Carinas och Kengus vandringspriser ( de räknas ut från lydnadsresultaten som skickats in ) skall ni själva skicka in resultaten formulär ligger under varje gren till tavling_hedsten@hotmail.com

Agility

Poäng räknas endast vid officiella tävlingar och man får tillgodo räkna sig fem resultat i hoppklass och fem resultat i agilityklass. Den hund som har mest poäng vid årets slut tilldelas priset Föraren måste själv skicka in hundens resultat vi årets slut och ska vara tävlingskommittén tillhanda senast den 31/1. Har hunden startat i mer än en klass skall resultat skickas in för alla klasser

Agilityklass 1

Agilityklass 2

Agilityklass 3

Formulär för att skicka in resultat

Lydnad

Poäng räknas endast i officiella tävlingar. De tre bästa resultat som ekipaget gör i varje klass under året räknas samman för en slutlig poängsumma. Föraren måste själv skicka in hundens resultat vi årets slut och ska vara tävlingskommittén tillhanda senast den 31/1. Har hunden startat i mer än en klass skall resultat skickas in för alla klasser

Lydnadsklass 1 / Startklass

Lydnadsklass 2/ Nya klass 1

Lydnadsklass 3 / Nya klass 2

Elitklass / Nya klass 3

Formulär för att skicka in resultat

Rallylydnad

Poäng räknas endast i officiella tävlingar. De tre bästa resultat som ekipaget gör i varje klass under året räknas samman för en slutlig poängsumma. Föraren måste själv skicka in hundens resultat vi årets slut och ska vara tävlingskommittén tillhanda senast den 31/1. Har hunden startat i mer än en klass skall resultat skickas in för alla klasser

Nybörjarklass

Fortsättningsklass

Avanceradklass

Mästarklass

Formulär för att skicka in resultat

Vandringspris

PELLES vandringspris

Skicka resultat för Pelles vandringspris till tavling_hedsten@hotmail.com

 

Kengus VP till bästa ekipage officiell lydnad

Atlas och Carinas lydnadspris


.